Contact

Address data:

POARMA Finance Sp. z o. o.

Sienna 39 (Biurowiec Warsaw Towers p.3)

00-121 Warsaw

National Court Register No.: 0000801286

Tax Identification Number: 7010942888

National Business Registry Number /REGON/: 384220089

The amount of share capital: 5 000, 00 zł

Write to us

we will gladly help you decide

and answer every question.


  Liquidations and bankruptcies  [full content]
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: rozporządzenie 2016/679, informujemy, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poarma Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-202), przy ul. Drawska 29A/81 ;
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679, to jest na podstawie udzielonej zgody, w celu przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów Poarma Finance Sp. z o.o.;
  3) dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, dostawcy usług hostingowych;
  4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego;
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni od dnia przesłania informacji handlowej;
  6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
  8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów Poarma Finance Sp. z o.o.;
  9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

  Trust the professionals

  We need to know your expectations and situation as soon as possible.

  Send inquiry