Likwidacje i upadłości

DZIAŁANIE W KRYZYSIE


Poarma Finance zapewnia kompleksową pomoc i koordynację w zawiłym procesie likwidacji spółek oraz procedur upadłościowych.

Znajomość przepisów obowiązuje zarówno przy zakładaniu działalności czy spółki jak i przy jej likwidacji oraz upadłości. Nasi specjaliści pomogą uporać się z najważniejszymi zagrożeniami oraz przygotują optymalny plan działania w kryzysie.

Skorzystaj z Funduszu
Wsparcia Poarma Finance

Firmom w stanie zagrożenia prowadzenia dalszej
działalności gospodarczej oferujemy:
1. Przejęcia spółek ze stratą podatkową oraz problemami finansowymi
2. Profesjonalne zarządzanie majątkiem (przejecie zarządu, udziałów, akcji),
3. Doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne,
4. Stworzenie programu naprawczego,
5. Wprowadzamy procedury w celu ochrony zarządu przed negatywnymi skutkami utraty płynności finansowej oraz braku regulowania swoich zobowiązań,
6. Negocjacje z wierzycielami.

Wypełnij formularz kontaktowy i odbierz darmową konsultacje

 

 

 

Ważne! Na początek zapoznaj się z poniższymi artykułami.

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.


§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zaufaj profesjonalistom

Potrzebujesz pomocy w zakresie likwidacji i upadłości spółki, optymalizacji swoich działań biznesowych lub poszukujesz gotowej spółki z o.o. pod swoją firmę? Jak najszybciej musimy poznać twoje oczekiwania oraz sytuację.

Wyślij zapytanie

Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową